ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

 

Поверителността на личните Ви данни, които уебсайта ни събира по необходимост от Вас е наша приоритетна грижа. Ние пазим личните Ви данни в съответствие с разпоредбите на Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (Общ регламент относно защитата на данните), както и съобразно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

1.Кои сме ние?

Фирма Форс Комерс ЕООД е регистрирана в ТР с ЕИК 831132926

Начините, по които можете да се свържете с нас са:

Адрес за кореспонденция: 1606 София, ул.“Феликс Каниц“ № 20, маг.4-5

e-mail: office@force-commerce.bg

телефон: 02 9515777 , 9515307

Администратор на лични данни: Силвия Цанова

2. Каква информация събираме ?

 • Информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система
 • Информация, генерирана в процеса на използване на нашия сайт като:
  • Кога и колко пъти влизате в сайта
  • Посещавани страници и уебсайт навигация
  • Свързана с всичко, което закупувате от сайта ни
  • Съдържаща се в комуникацията с нас, изпратена чрез уебсайта ни или чрез и-мейл, вкл. съдържанието й и метаданните
  • Въведена, за да настроите абонамента си към нашите бюлетини / и-мейли
  • Предоставена от вас при създаване на Вашия профил / регистрация в сайта ни – и-мейл, име / фирма, ЕИК, адрес за доставка, телефон и МОЛ

2. С каква цел събираме информация от Вас?

·         Част от информацията, която събираме се генерира автоматично от сайта / от използваните в него бисквитки (вж. раздел Бисквитки). Чрез тази информация Ви гарантираме достъп с максимална функционалност до услугите и стоките, които предлага сайта ни. Отделни елементи се използват и за маркетингови цели.  

·         Друга част, която включва предимно определените като лични данни, се използва и обработва за реализацията на нашите бизнес отношения.

·         Обработката на Вашите лични данни включва: събиране, съхранение,  предаване, коригиране, актуализиране, изтриване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни за целите на нашите бизнес отношения, спазвайки добрите търговски и партньорски практики

3. Как съхраняваме и защитаваме, получената от Вас информация и особено тази, която се квалифицира като лични данни?

·         Ние се отнасяме отговорно към поверителността на личните Ви данни. Защитата на личните Ви данни е важна за нас и ние спазваме законовите разпоредби на национално и европейско ниво за тяхната обработка и съхранение.

·         За целта ние използваме технически и организационни мерки, с които в максимална степен предотвратяваме възможността за загуба, злоупотреба или промяна на личната Ви информация.

·         Ние съхраняваме цялата предоставена ни от Вас информация на нашите сървъри, чиято сигурност е гарантирана от пароли и защитна стена.

4. За какъв срок съхраняваме личните Ви данни

В зависимост от целите, за които обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение е различен. Точният срок за съхранение на данните, се определя от естеството и чувствителността, от потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване. Ние обработваме личните Ви данни въз основа на Вашето съгласие и ще продължим да обработваме данните за срока, за който е дадено съгласието или докато го оттеглите (освен ако след това приложим друго основание за обработване). Независимо от това, бихме могли да прекратим обработването въз основа на съгласие и по-рано, в случай, че вече данните не са необходими за съответните цели или по други причини (например, за да не нарушаваме приложимото законодателство).

Вашите лични данни се съхраняват за срок от 6 години от отпадане на договорното ни основание. След изтичането на този срок, и ако не съществува друго основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. В нашата система окончателно се изтриват записите за Вас.

Ако обработваме личните Ви данни въз основа на легитимни интереси, ние ще обработва данните Ви, докато има съответен легитимен интерес. Ако обработваме данните Ви въз основа на легитимен интерес и Вие възразите срещу обработването на данните Ви, ние следва да прекратим обработването им, освен ако: съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви и / или обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Ако обработваме личните Ви данни за да спазим наше законово задължение, ние ще продължим да ги обработваме за срока, който е необходим за да спазим законовото задължение (освен ако след това не приложим друго правно основание).

5. С кого споделяме личните Ви данни?

·         Ние не предоставяме личните Ви данни на трети лица за целите на техен или нечий друг директен маркетинг

·         Можем да оповестим личната Ви информация само в случаите и до степента, в която сме длъжни да го направим по закон

·         На фирми , предоставящи куриерски услуги; на компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с Интернет сайта ни;

·         Можем да споделим личната Ви информация във връзка със съдебно производство, за да упражним / защитим нашите права, вкл. и за предотвратяване на измама и намаляване на кредитен риск

·          

6. Какви са Вашите права във връзка с личните Ви данни?

o   По всяко време можете да ни информирате да не използваме личната Ви информация за маркетингови цели

o   Ако предварително сте дали съгласието си за това да използваме информацията Ви за маркетингови цели, ние Ви осигуряваме възможност по всяко време да се откажете

7. Какви са Вашите отговорности относно личните данни?

o   В случай, че ни предоставите данни на трето лице следва да го информирате, че ще предоставите данните му на нас и да го уведомите за деатайлите на нашата политика за поверителност

o   Предоставяйки ни данните си, Вие автоматично ни декларирате, че сте лице на възраст над 18 (осемнадесет) години

o   В случай на промяна, грешка или непълнота във Вашите данни, моля своевременно да ни информирате

8. Бисквитки:

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитката е файл, който съдържа идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно към сървъра всеки път, в който браузъра поисква страница от сървъра. Тези текстови файлове се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб страницата ни. Четенето на "бисквитките" ни позволява оптимално да проектираме нашата уеб страница за Вас и Ви улеснява при използването й. Браузърът Ви позволява да деактивирате / изтриете всички "бисквитки" по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. С това отделни функции на уеб страницата ни могат вече да не бъдат достъпни за Вас.

Видове „бисквитки“:

 • Идентифициращи или удостоверяващи посетителите на нашия сайт. От функционална гледна точка те временно съхраняват определени данни за потрбителите като Онлайн съдържание, предпочитания при търсене и осигуряват нормалното функциониране при възпроизвеждане на аудио и видео файлове.
 • Функционални, които помнят Вашите предпочитания и помагат да използвате уебсайта ни максимално ефективно.  Напр.,предпочитаната от вас валута и език, какво сте търсили или разглеждали.Тези Бисквитки не са строго необходими за функционирането нашия уебсайт, но те правят по-лесно и функционално използването на уебсайта от Вас.
 • Аналитични, с които се регистрира начина, по който потребителите боравят с „търсачките“ и банер рекламите. Те се използват с цел статистика и по-голяма достъпност на нашата страница от аудиторията.  Те правят възможни стратегически търговски уеб базирани прочувания, за да оптимизираме и направим интересен и полезен нашия сайт.

Инструментът на аналичтините „бисквитки“ създава профил, който не съхранява лични данни по смисъла на закона, ако се използва IP адрес то той  е в съкратен вид. Създателите на инструментите за „бисквитки“ не ползват данните за собствени цели.

„Бисквитки“, които се генерират от добавки в социалните мрежи: 

Ние използваме „бисквитките“ на трети страни, както и своите собствени, за да показваме на нашата страница персонализирани оферти.  Това са пренасочващи „бисквитки“ и се базират на историята на потребителското търсене.

Използвайте настройките на браузера си, за да направите избор кои „бисквитки“ да приемете или отхвърлите. Тези настройки се намират на различни места в зависимост от вашия браузер. Ако изберете да не приемете определени „бисквитки“, има вероятност да не можете да използвате нашата страница в пълния обем на функционалностите.

Колко време се съхранява информацията от „бисквитките“?

„Бисквитките“, които ползваме са активни различно време. Това зависи от типа „бисквитка“ и варира от два месеца  до няколко години.

Ние използваме:

 • Google Analytics, за да получим информация относно това как нашите потребители използват сайта. За получаването на тази информация Google Analytics използва различни „бисквитки“. Събраната информация е анонимна и статистическа. „Бисквитките“ на Google Analytics  са с имена, зпочващи с “_utm”, например _utma, _utmb, _utmc и _utmz. За да ви даде допълнителен контрол върху „бисквитките“ на Google Analytics, Google предлага допълнителна приставка (plug-in) за някои браузери https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • Google AdWords Remarketing - Това приложение се  използва  за  записване  на  посещенията  на  сайта  с рекламни  цели . Браузърът Ви запазва при посещение на уебсайтове "бисквитките", които ви позволяват да бъдете разпознати като посетител, когато посещавате страници,  които  са  част  от  рекламната  мрежа  на  Google.  На  тези Уебсайтове се  предлагат реклами на  посетителите, отнасящи се до съдържание, което са разглеждали по-рано на други уебсайтове, които използват функцията за ремаркетинг на Google. Можете да откажете Google AdWords да събира данните на http://www.google.com/settings/ads .

9. Промени в политиката за поверителност

Форс Комерс ЕООД има право да променя настоящата Политика за поверителност по всяко време. При промени в Политиката за поверителност, на Интернет сайта ни ще бъде публикувана нейна актуализирана версия, съдържаща направените промени. Ако се изисква от приложимото законодателство или ако преценим за необходимо, ние ще отправим до Вас специално уведомление(напр. по имейл) за извършените промени в актуализираната Политика за поверителност. Бихме могли да Ви уведомим за промените в Политиката за поверителност и като поставим съобщение за това в Интернет сайта ни. С оглед на промените, ще можете да преустановите използването на някои или всички услуги (ако това е възможно и допустимо в конкретния случай от гледна точка на закона и т.н.) и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.

Текущата актуализация на Политиката за поверителност влиза в сила от 01.07.2020 г. От тази дата Политиката за поверителност се прилага за всички съществуващи и бъдещи отношения и всяко съществуващо и бъдещо обработване на лични данни, осъществявано от нас.

 

Декларирайки приемането на общите условия вие се съгласявате с нашата политика за поверителност, Вие давате съгласието си за обработка на предоставените от Вас лични данни.


ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Уважаеми клиенти,

Ако описаните характеристики при избора Ви на продукт от нашия сайт не са достатъчни, може да се свържете с нас за по-подробна информация и професионална консултация.  За целта използвайте Меню  “Контакти”  или ни посетете в нашия магазин.


Стока без дефект може да се върне до 14 дни за сметка на клиента, като се попълни стандартен формуляр в срока на този период! Примерен формуляр може да намерите тук >>> 

Върнатите продукти трябва да са във външния вид и с опаковката, така както са доставени.
Няма да се приемат продукти, на които цялостта на опаковката е нарушена в следствие от удари или са залети с течности, както и при въздействия от всякакъв друг характер.
Продуктите трябва да са в оригиналната опаковка с непокътнати етикети, с оригиналната гаранция и с всички други първични счетоводни документи, доказващи конкретната продажба.
Закупените стоки трябва да се върнат и с всички съпътстващи промо-продукти, ако има такива.
Не могат да бъдат връщани продукти след инсталация, независимо дали е изпълнена от сервиза на продавача или от друг оторизиран сервиз.
Продукти, които изискват инсталация и тя е извършена от неоторизиран от продавача сервиз, губят правото на гаранция.
Стоки с дефект в рамките на гаранционния период, се връщат след преминаване през оторизиран, конкретно за продукта сервиз. В случай, че този сервиз констатира с протокол наличието на фабричен дефект,клиентът има право да получи безвъзмездно замяна на дефектния продукт / част от него или на цял модул,  така че коректното функциониране да бъде възстановено.НАДЗОРЕН ОРГАН
Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. “Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6,
Телефон:  02 980 25 24
Факс:        02 988 42 18
Гореща линия: 0700 111 22

Website: www.kzp.bg


ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
Оторизираните сервизи за продукти, закупени от Форс Комерс ЕООД по време на гаранционния период, са описани в гаранционните карти или могат да Ви бъдат предоставени при запитване.
За извънгаранционната поддръжка може да разчитате също на нас!