media


Как да изберем правилното устройство за печат!
Избора на правилното печатещо устройство за дома или офиса не е трудна задача ако се водите по няколко основни критерия. 


1. Цветен или черно-бял печат. Ако от 500 изпечатани листа хартия 5 са Ви цветни, то необходимоста не оправдава средствата!


 2. А4 или А3 (формат на хартията)  Това зависи единствено дали ви трябва по голяма площ за принтиране върху листа хартия!


 
3. Принтер или мултифункционално устройство ( Принтер, Скенер, Копир, Факс) Искате само да принтирате или имате нуждата от копиране и сканиране на документи! 

4. Месечно натоварване (пакети хартия използвани за един месец) За да се избегне претоварването на принтера и неговата повреда!

     

 


5. Двустранен печат (печат върху двете страни на лист хартия без необходимост ръчно обръщане) Намалява консумацията на хартия с цел опазване на околната среда!


 
6. USB или мрежово устройство с включен Wi-Fi директно принтиране. От това зависи дали само един потребител, ще ползва печатещото устройство или ще го споделите с близки, приятели, колеги! 


7. Автоматичен подавач на документи. (ADF или RADF) то спестява време при големи обеми за копиране или сканиране на документи!


 


8. В случай на допълнителни въпроси, обърнете се към нас > >>