media

Безжичните принтери навлизат все повече в домовете ни. Често обаче получаваме обаждания от клиенти, които не могат да се справят със свързването им. Разликата спрямо жичната мрежа, е че е необходимо въвеждането на парола за достъп, и начина на въвеждане на паролата в много случаи не е интуитивен. Ето три от възможните варианти:


1.   Принтера ви има дисплей и вградено меню.
 Как да стигнете до менюто за свързване към “wireless network”? Ще намерите отговора в ръководството на принтера. Ако сте го загубили, ръководствата на повечето принтери са достъпни и в интернет. Не се различава много от начина, по-който свързвате мобилния си телефон. В случаите, когато нямате тъч скрийн, навигацията в менюто става чрез бутони.


2.   WPS push to connect
Това е система създадена, за да улеснява потребителите. Необходимо е и рутера и принтера ви да имат бутон “WPS”. Първо натискате WPS бутона на принтера и в рамките на 2 минути трябва да натиснете WPS бутона на рутера. Връзката трябва да се осъществи автоматично и без нужда от въвеждане на парола.


3.   Принтера ви няма дисплей и WPS бутон
Някои по-стари или по-компактни модели принтери нямат дисплей и меню или WPS бутон. За да настроите такъв принтер, е необходимо първо да го свържете с компютъра си чрез USB кабел. Когато стартирате софтуера за инсталация, предоставен ви заедно с принтера, в една от стъпките ще бъдете попитани, дали искате да се свържете към безжична мрежа. След това ще ви бъде поискано да въведете SSID  (това е името на безжичната ви мрежа) и парола. Така с помощта на USB кабела прехвърляте тази информация в принтера ви. След като инсталацията приключи, можете да изключите USB кабела и да поставите принтера на произволно място в дома ви.