Когато става дума за околната среда, политиката на Katun е да „прави правилните неща“. 

Това се отнася до локалните и глобални общности и по-специално до безопасността на продуктите на Katun 

и как те рефлектират върху околната среда. По правило, подходът на Katun е в съответствие с всички директиви

за опазване на околната среда, действащи в държавите, в които Katun развива своя бизнес. Една от главните 

цели и ценности за Katun е да гарантира благоприятни условия за околната среда. Katun вярва, че за просперитета 

на човечеството и организациите е от съществено значение защитата на природата, тъй като здравето на планетата и 

здравето на обществото са в тясна взаимовръзка.


Има много начини да се съдейства за опазването на планетата, от рециклирането в условията на семейното домакинство до употребата на възобновяеми енергийни източници като соларни и вятърни. Когато не е възможно да се прилага това е необходимо да осъзнаваме нашата отговорност както в личен план, така и в бизнеса.


Katun се стреми да спазва непрекъснато добри бизнес практики. Активно участва в икономическите процеси като продава рециклирани консумативи и устройства и доставя на своите клиенти – дилъри и дистрибутори високо качествени резервни части на по-ниски цени. Katun е пионер с концепцията си от 2008 г. за пълнене на оригинални тонер касети с цел многократна употреба.

Продължава и доразвива още няколко версии с различно приложение, които също допринасят за чувствително намаляване на пластмасовите отпадъци. Katun полага всички усилия да предложи екологично чисти опции на услуги и програми, с които позволява на клиентите си да направят своя „зелен“ избор. В допълнение Katun подкрепя идеята за здравословно работно място, насърчавайки местното рециклиране и снабдявайки всеки работник с бутилка за напитки за многократна употреба – с което се намалява отпадъчната пластмаса.

Katun е в партньорство със специалисти в рециклирането на офис оборудване, за да популяризира правилното изхвърляне и рециклиране на неговите продукти.


Katun рекламира екологичните продукти, използвайки това лого. Те могат да включват рециклирани касети и модули за пренос на изображение, напълнени оригинални тонер касети или експертно рециклирани принтери. Повторната употреба на материали и компоненти има директно положително влияние върху околната среда, не само с намаляването на пластмасовите отпадъци, но и с редуцирането на мощности за производството на нови продукти.