Проект и главна цел:

BG16RFOP002-2.073- 11595 -C01

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 
Бенефициент: ФОРС КОМЕРС ЕООД
 
Обща стойност:
10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско

и  1 500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало:
02.09.2020 г.
Край:
02.12.2020 г.