На 15.11.2021г. „ФОРС КОМЕРС“ ЕООД сключи договор №BG16RFOP002-2.089-5869-C01 по проект с наименование  Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ”, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Основната цел на проекта  е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В резултат от получената подкрепа, чрез предоставените средства за оборотен капитал по процедурата, е преодолян недостига на средства и/или липсата на ликвидност на предприятието, настъпили в резултат от епидемичния взрив от   COVID-19;

Общата стойност на проекта е 50 000.00 лева от които 42 500.00 лв.
Европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране.